2022-10-07 

,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Zapraszamy do korzystania z naszej kawiarenki internetowej. 

Otrzymaliśmy komputery, drukarkę, laptop i tablety z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek." ze środków Instytutu Książki. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono dwa komputery stacjonarne, jeden laptop, jedną drukarkę, trzy tablety.

Koszt ogółem zadania wynosi 14 400zł, z tego 12 tysięcy zł dofinansowania z Instytutu Książki.


Wróć