Godziny otwarcia


 BIBLIOTEKA CZYNNA:

 Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek 8.00 - 16.00

Środa 8.00 - 16.00

Czwartek 8.00 - 15.00

Piątek 8.00 - 16.00

Sobota 9.00 - 13.00

Daty sobót pracujących w 2022 roku:

8 stycznia, 29 stycznia, 5 lutego, 26 lutego, 5 marca, 26 marca, 2 kwietnia, 7 maja, 28 maja, 4 czerwca, 25 czerwca, 2lipca, 30 lipca, 6 sierpnia, 27 sierpnia, 3 września, 24 września, 1 października, 5 paździenika, 26 listopada, 3 grudnia

    

 

 

Powrót